Intergalaktiskt krig

Krig
Intergalaktiskt krig
Vårt folk är i fara
Vi måste försvara

Krig
Intergalaktiskt krig
Hämta era vapen
Bered er för strid
För Krig
Intergalaktiskt Krig
Vårt folk är i fara
Vi måste försvara
KRIG

Frid på jorden
En himmel blå
Bakom månen
Göms ett hot

Jordens länder
Samla mod
Förenen eder
För vår jord

Kina, Ryssland, USA
FBI och FRA

Främling kommer
Främling stör
Sverige brinner
Vänner dör

Krig
Intergalaktiskt krig
Vårt folk är i fara
Vi måste försvara

Krig
Intergalaktiskt krig
Hämta era vapen
Bered er för strid
För Krig
Intergalaktiskt Krig
Vårt folk är i fara
Vi måste försvara
KRIG